Erhverv

Hvilke opgaver kan jeg løse for jer? 


Projektorienterede opgaver

 • Planlagte og afgrænsede opgaver
 • Opstartsmøder omkring projektet
 • Indtræden i allerede opstartede projekter
 • Afslutning og lukning af projekter
 • Opfølgning på igangværende projekter


Fast tilknyttet jurist på timebasis

 • Fast antal timer eller tilknyttet til udvalgte opgaver
 • Fast tilknyttet samarbejdspartner 


Kontrakter

 • Rådgivning og vejledning
 • Udfærdigelse
 • Kontraktfortolkning
 • Kontraktgennemgang
 • Juridisk vurdering i forhold til faldgruber og risici. 
 • Kontraktforpligtelser
 • Udfærdigelse af standardkontrakt
 • Kontraktredning
 • Drøftelse og vurdering af kontraktuelle ændringer
 • Forhandling om kontraktændringer
 • Genforhandling af kontrakt
 • Udarbejdelse af tillæg / allonge til kontrakter
 • Opdatering af kontrakt ved stiltiende ændret adfærd


Juridisk rådgivning og vejledning 

 • Ved konkrete spørgsmål
 • Omkring overordnede forhold i givne situationer


Mægling

 • Internt i virksomheden
 • Mellem virksomheden og en eller flere eksterne interessenter
 • Udfordringer opstået via kontrakt
 • Gennemgang af muligheder


Juridiske ad-hoc opgaver

 • Forskelligartede opgaver
 • Fast opgaveløsning inden for et givent område
 • Tiltrædelse ved juridiske udfordringer
 • Pop-up udfordringer


Udbudsopgaver

 • Vejledning ved udbudsopgaver
 • Gennemlæsning af udbudsmateriale
 • Gennemlæsning af tilbud
 • Gennemlæsning og gennemgang af kontrakter


Tilbudsindhentning / afgivelse

 • Vejledning ved tilbudsindhentning / afgivelse


Persondataforordningen - GDPR

 • Udarbejdelse af risikovurdering
 • Udarbejdelse af dataforordningens adfærdskodeks
 • Skrivelse til Datatilsynet ved fejlhåndtering af dataoplysninger
 • Vejledning og undervisning i persondataforordningen


Udfærdigelse af juridiske dokumenter

 • Hele dokumenter
 • Afsnit til dele af dokumenter.


Konkurs beredskabsplaner

 • Køreplaner for uforudset konkurs / rekonstruktion hos interessent
 • Indarbejdelse ved kontrakts underskrivelse


Møderepræsentant og mødedeltager

 • Hos private eller offentlige virksomheder
 • Juridisk bistand ved spørgsmål
 • Vejledning om konsekvenser og risici

Anerkendt og respekteret for mine opgaver i erhvervslivet.


 • Kandidatspeciale inden for udbuds- og konkurrenceområdet. 


 • Specialekompetencer indenfor kontraktret og compliance. 


 • Forhandlings- og konfliktløsningskompetencer. 


 • Debat- og oplægsholder for private virksomheder og offentlige myndigheder


 • Undervisningsvant  • Direktør for City-Juristen


 • Underviser på Syddansk universitet i EU-ret og forvaltningsret


 • Adjunkt på UCL i Beskæftigelse og aktivering. 


 • Samarbejdspartner ved Fredericia Kommune


 • Domsmand ved Vestre Landsret


 • Fast tilknyttet jurist i ejerforeningen "Fanø bad ferielejligheder"


Praktiske eksempler fra mit arbejde

Konfliktløsning.


Jeg har været involveret i et større eventprojekt med mange aktører. Da jeg trådte ind i projektet, var meget gået i hårdknude. Faktisk så vidt, at nogle af parterne havde fysisk truet en af hovedaktørerne. En anden gruppe truede med at trække sig ud af projektet, hvis navngivne personer ikke blev fjernet fra projektet. Projektet havde i processen nogle tilbageskridt på grund af konflikter og manglende kommunikation mellem parterne. Tilliden til mig gjorde, at jeg kunne lægge og fastholde en proces. I nogle situationer fungerede jeg som talerør mellem parter, der ikke ville tale sammen.

Projektet blev gennemført til planlagt tid, ligesom projektet blev gennemført uden nogen af aktørerne blev udskiftet. Resultatet blev en succes.  


Vidensdeling og formidling


Både som oplægsholder, underviser og medarbejder er det en fast del af mit arbejde, dels at vidensdele og formidle informationer. Jeg formår at omsætte et til tider kompliceret juridisk stof til viden, der giver sammenhæng mellem juraen og den kontekst det skal indgå i.

Min formidling er af væsentlig betydning for den tværfaglige rolle jeg ofte udfylder.

Jeg vidensdeler til både store og små grupper herunder både i forsamlinger og via web.


Juridisk metode 


Den juridiske metode er grundlæggende for arbejdet med jura. Uden den juridiske metode, vil der ikke kunne skabes en korrekt juridisk analyse, en juridisk vurdering og juridisk redegørelse.

Foruden mit daglige brug af den juridiske metode er den juridiske metode en del af den undervisning, jeg giver til de studerende, ved både Syddansk universitet og UCL. Jeg er dermed til alle tider en opdateret praktiker inden for området.


Samarbejde og selvstændighed


Et godt stykke juridisk arbejde er ofte afhængig af et godt samarbejde. Ingen kontrakter kan indgås uden et stærkt samarbejde, ligesom ingen projekter kan gennemføres uden samspillet fra andre aktører. Jeg formår at bringe parterne sammen og få samarbejde til at fungere, samtidig med at der holdes fokus på opgavens mål.

Foruden samarbejdet har jeg evnen til at arbejde selvstændig og målrettet. Jeg evner at holde mig selv motiveret, disciplineret og arbejder koncentreret med opgaven.    

Kontrakter


Compliance har været en del af mit daglige arbejde. Ved tidligere ansættelser, har jeg arbejdet med op til 102 samtidige kontrakter. Mine opgaver har blandt andet været skabelse, indgåelse, vedligeholdelse, opfølgning, ændringer og udtrædelse.

Kontrakter er levende produkter som ofte ændres løbende og til tider stiltiende. Det er dog nødvendigt at være opmærksom på, hvilke konsekvenser løbende ændringer og aftalefravigelse kan have for fremtiden.

Forinden kontrakterne er indgået, har der ofte været en længere forudgående proces og nogle kontraktforhandlinger og selv små ændringer kan få store konsekvenser, hvis parterne skulle få brug for at fortolke på kontrakten.

Stødpude 


Kontrakter er værdifulde, dette da de er skabt til at regulere og opretholde noget væsentligt men herudover, så koster det mange penge at skabe kontrakter. Mit fokus på, kontrakternes overlevelse har sendt mig frivilligt i ”krydsilden”. Det har eksempelvis været i situationer, hvor kontraktens overlevelse har været afhængig af en gruppe personer som stod uden for kontrakten. Deres frustration skabte en frygt for, at kontrakten ikke kunne gennemføres. Jeg valgte derfor, at mødes med gruppen. Ved mødet fik de afklaret deres situation, ligesom de kom af med deres frustrationer. Ved mødet forklarede jeg dem baggrunden for situationen, ligesom jeg gav den nødvendige forståelse for kontraktens formål, gruppens værdi for kontrakten og kontraktens vigtighed.

Kontrakten kom godt fra start og blev en succes.


Projektarbejde


Jeg har gode erfaringer med projektarbejde. De projekter jeg har deltaget i, har primært været som tovholder. Projekterne har været af forskellige størrelse dette både i forhold til projekternes økonomi og antallet af deltagere i projektet.

Projekter har ofte deltagere af forskellige interesser, hvorfor projektets succes afhænger af et konstant fokus på projektets mål og en koordinering af gruppens fagligheder og involvering.

Jeg har deltaget i et eventprojekt, hvor den forudgående planlægning har været væsentlig længere end selve projektet. Andre projekter jeg har været tovholder for, har haft en løbetid over flere år.

Uanset projekternes løbetid vil det forudgående arbejde altid være af væsentlig betydning, mens arbejdet under projektet er et tilpassende og opfølgende arbejde.

Kontaktoplysninger


Adresse: Dalegade 95, 7000 Fredericia

Telefon: 2123 0237

Email: kathrine@city-juristen.dk 

CVR: 40739025

Bankoplysninger: Reg nr. 2440 kontonr. 6290626097

Forsikret ved ADIS A/S

Gennemsigtige Priser


Privat: Under fanen "Privat" fremgår min prisliste og mine timepriser. 


Erhverv: Priser kan aftales f.eks. for faste eller konkrete opgaver. Er der ikke aftalt fast pris, er timelønnen 750 kr. ex. moms.

Sociale medier

Copyright © All Rights Reserved

På grund af persondataforordningen videresender

jeg ikke til Facebook.


Facebook: 

Jeg er på facebook under City-Juristen

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Okay med mig