Om mig

Kathrine Henny Bendtsen Eriksen

Cand.jur, ekstern lektor, Domsmand og Adjunkt

Min juridiske uddannelse

Bachelor i Jura.


- Familie- og Arveret

- Juridisk Metode

- EU-Ret

- International Private Law And

   International Trade Law

- Obligationsret

- Kreditsikring og Civil Tvangsfuldbyrdelse

- Formueret

- Selskabsret

- Kriminalret

- Forvaltningsret

- Kommunalret

- Folkeret

- Forfatningsret

- Retshistorie, Retsfilosofi og Retssociologi

- Domsanalyse

 

   Bachelorprojekt

Kandidatuddannelse i Jura


- Rekonstruktions- og Insolvensprocesret
- Udbudsret

- Drafting Contracts

- Skatteret
- Civilproces og Anden Konfliktløsning
- Regnskabsforståelse
- Strafferetlig Regulering Af Erhvervslivet
- Straffuldbyrdelse


   Kandidat Speciale


Særligt tilvalgt kursus:
- Legal English

Historien om min juridiske uddannelse.


Jeg er vokset op i en familie, hvor begge mine forældre har 7 års skolegang og "sådan nogen som os, vi læser ikke på universitet" Dette har jeg dog måttet ændre på. Baggrunden for min beslutning om at læse jura, kom en dag jeg sad til møde hos en offentlig myndighed.


Mødet og resultatet af mødet var uretfærdigt og jeg tænkte ”Det kan ikke passe, det er sådan juraen hænger sammen”. På et tidspunkt tænkte jeg ”det her går ikke, jeg kan ikke sidde til møde med disse mennesker, før jeg har samme uddannelse som dem". Derefter kørte jeg hjem og meldte mig på HF, så jeg kunne få en gymnasial uddannelse. Da jeg efter et par år havde min HF, søgte jeg om optagelse på jurastudiet på Syddansk Universitet i Odense, hvor jeg efterfølgende blev optaget. 


På normeret tid ændrede jeg historien om "at sådan nogle som os ikke læser på universitetet”.

 

Siden har jeg arbejdet både for Staten, Kommunen, Foreninger, Private virksomheder og som frivillig inden for de juridiske felter. Jeg er i dag ansat i to statslige organisationer.

 

Jeg er meget glad for min uddannelse og motiveres af at ændre udfordringerne til succesfulde løsninger. 


Hvor er jeg i dag: 


Jeg har været ansat i en kommune, hvor jeg har arbejdet med mange forskellige opgaver. Jeg har en bred erfaring inden for de juridiske områder, det gælder både i forhold til privatretten og erhverslivet. 

Jeg har arbejdet sammen med mange danske virksomheder, ligesom jeg har arbejdet i de forvaltninger der arbejder direkte med borgerne. 


Jeg er i dag ansat ved UCL og ved Syddansk Universitet. Ved UCL underviser jeg i socialret som f.eks. sygedagpenge, pension og revalidering for de studerende der læser til Socialrådgiver. Ved Syddansk Universitet underviser jeg i Forvaltningsret (som f.eks. borgernes rettigheder)  og EU-ret. Fælles for min underivsninger på Syddansk universitet er undervisningen i Persondataforordningen. 


Ved siden af mit arbejde, holder jeg oplæg og uddannelse for private og offentlige virksomheder. Offentlige myndigheder efterspørger kurser i reglerne i forhold til myndighedernes forpligtelser overfor borgerne og i forhold til virksomhederne omhandler mine  foredrag virksomhedernes kontakt til offentlige myndigheder herunder handlen med offentlige myndigheder. 


Jeg er fast tilknyttet til foreningen "Fanø Bad Ferielejligheder". Her er jeg fast indkaldt når der afholdes generalforsamling. Herudover er jeg deres faste jurist når spørgsmål melder sig eller når de indkalder til møder i forhold til nyopståede spørgsmål. 


Jeg er næstformand i den lokale forening af Mødrehjælpen i Fredericia.


Jeg er domsmand ved Landsretten i Viborg. Jeg møder i retten ca. 4 gange om året. Hvervet som Domsmand er et borgerligt ombud.


Jeg har arbejdet frivilligt i den lokale retshjælp. Her har jeg vejledt private i deres udfordringer blandt andet overfor offentlige myndigheder og personstrid etc.

Hvad siger mine kollegaer og chefer om mig?

Kære Kathrine,

Jeg vil takke dig for mange gode samtaler og fantastisk sparring. Ønsker dig alt godt i fremtiden. Håber at vi på et eller andet tidspunkt møder hinanden igen.

 

Du er en god kollega som altid bidrager til det gode arbejdsmiljø J.

 

Mange hilsener og god tanker

Charlotte

Chef

Hej Kathrine

 

Ærgerligt at du stopper. Jeg vil gerne takke dig for samarbejdet og din kompetente juridiske rådgivning. God vind fremover.


Med venlig hilsen

Lasse. 

Direktør

Kære Kathrine,

 

Tak for din lange og ærlige mail.

 

Jeg tror, du ved, hvor meget jeg har sat pris på vores samarbejde. Jeg har følt mig i trygge hænder med kompetent rådgivning i svære situationer. Jeg har også lært meget.

 

Jeg ønsker dig al mulig held og lykke og står gerne til rådighed som reference eller andet, såfremt du ønsker det.

Med venlig hilsen 

Lene

Chef

Hej Kathrine

 

Nok var det en lang mail, men jeg synes det er dejligt at du tog dig tid til at skrive den.

Jeg kommer til at savne din væremåde, og den fleksibilitet der har været når vi har arbejdet sammen.

Selvom det er trist og uretfærdigt at du forlader os, vil jeg ønske dig alt mulig held og lykke i fremtiden.

 

Pas godt på dig selv :)


Med venlig hilsen

Nicky

Supervisor

Kontaktoplysninger


Adresse: Dalegade 95, 7000 Fredericia

Telefon: 2123 0237

Email: kathrine@city-juristen.dk 

CVR: 40739025

Bankoplysninger: Reg nr. 2440 kontonr. 6290626097

Forsikret ved ADIS A/S

Gennemsigtige Priser


Privat: Under fanen "Privat" fremgår min prisliste og mine timepriser. 


Erhverv: Priser kan aftales f.eks. for faste eller konkrete opgaver. Er der ikke aftalt fast pris, er timelønnen 750 kr. ex. moms.

Sociale medier

Copyright © All Rights Reserved

På grund af persondataforordningen videresender

jeg ikke til Facebook.


Facebook: 

Jeg er på facebook under City-Juristen

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Okay med mig